PVSA RINGBESTELLING / PASA RING ORDER

Slegs vir lede / For members only
Alle ringe - Minimum van10 ringe per grootte / All rings - Minimum of 10 rings per size

4,0 mm - Code : A
4,5 mm - Code : B
5,0 mm - Code : C
5,5 mm - Code : D
6,0 mm - Code : E
7,0 mm - Code : F
8,0 mm - Code : G
9,0 mm - Code : H
10,0 mm - Code : J
11,0 mm - Code : K
12,0 mm - Code : L
14,0 mm - Code : M
VLEKVRYESTAAL / STAINLESS STEEL Minimum = 5 per grootte/per size
9mm - Code : H
10mm - Code : J
11mm - Code : K
12mm - Code : L
14mm - Code : M

Name and Surname
Postal Address
Breeders Code
Club
Regular or Stainless Steel?
With Year?
Ring Size
Code
Quantity
Tel Home
Cell
Email address
Courier / Postnet?
Closest Postnet
Preferred Courier
Comments
 

Payment details

PVSA BESONDERHEDE
Wonderboom Voëlpark; h/v Lavender &
Braam Pretoriusstraat; Sinoville; 0182
Tel : 082 418 1555
Fax : 086 604 8084
E-mail : pvsa@aviculturesa.co.za
Kantoorure/Office hours
Weeksdae/Weekdays 9:00 – 13:00
BANK – STANDARD VRYBURG
Acc Name/Rek Naam : PVSA
Takkode/Branch code 050201
Tjekrek./Cheque acc. No : 040417654

Important

RING ORDERS MUST REACH THE OFFICE ON OR BEFORE THE 10TH OF EACH MONTH. ORDERS RECEIVED AFTER THIS DATE WILL BE CARRIED OVER TO THE NEXT ORDER DATE. WE WILL ENDEAVOUR TO DELIVER RINGS, ORDERED BEFORE OR ON THE ABOVE MENTIONED DATES, WITHIN 4 WEEKS.

RINGBESTELLINGS MOET IN WEES VOOR OF OP DIE 10DE VAN ELKE MAAND. BESTELLINGS WAT NA DIE 10DE ONTVANG WORD SAL OORGEDRA WORD NA DIE VOLGENDE BESTELLINGS DATUM. DAAR SAL GEPOOG WORD OM RINGE WAT VOOR OF OP BOGENOEMDE DATUMS BESTEL IS BINNE 4 WEKE TE LEWER.

SKRYF ASSEBLIEF U NAAM OF TELERSKODE AS VERWYSING OP U INBETAAL STROKIE.
PLEASE WRITE YOUR NAME OR BREEDERS CODE AS REFERENCE ON YOUR DEPOSIT SLIP.