Show entry form

SALV
Die Suid-Afrikaanse Lovebirdtelersvereniging
The South African Lovebird Breeders Association

Skou Inskrywing Vorm / Show Entry Form

Title
Full Names
Surname
Residential Address
Cell
ID number
Breeders Code
Email address
Entry 1
Ring Year
Ring Code
Entry Class
Category
Show(Yes/No)
Auction(Yes/No)
Sex
Mutation
Reserve Price
Entry 2
Ring Year
Ring Code
Entry Class
Category
Show(Yes/No)
Auction(Yes/No)
Sex
Mutation
Reserve Price
Entry 3
Ring Year
Ring Code
Entry Class
Category
Show(Yes/No)
Auction(Yes/No)
Sex
Mutation
Reserve Price
Entry 4
Ring Year
Ring Code
Entry Class
Category
Show(Yes/No)
Auction(Yes/No)
Sex
Mutation
Reserve Price
Entry 5
Ring Year
Ring Code
Entry Class
Category
Show(Yes/No)
Auction(Yes/No)
Sex
Mutation
Reserve Price
Do you prefer to
handle birds personally?
Comments
 

Payment details

Download Entry form and Show rules and regulations here
Banking details / Bankbesonderhede FNB
Account name/ Rekeningnaam SALV
Account NO/ Rekening nr. 62461756581
Branch code/ Takkode 250-655
Dep reference / Dep verwysing - Applicant’s name and surname /Aansoeker se naam en van

Pricing Details

Inskrywingsgelde: Lede: Skou R 30 en Veiling R30.00. Nie lede: Skou R 50.00 en Veiling R 50.00.
Entry Fees : Members - Show R30 and Auction R30. Non Members : Show R50 and Auction R50.

Classes & Rules ........

LOVEBIRDSKOU : KLASSE

1. SPESIES

Die volgende spesies word aanvaar vir beoordeling: A.roseicollis, A. taranta, A. Fischeri, A. personatus, A. nigrigenis, A. lilianae, A.canus

Klasse:

Inskrywings kan vir die volgende klasse en kategorieë gedoen word:

1. A. roseicollis
1.1 “Normal Green”
1.2 Blou reeks (Turquoise, Aqua, Violet, Dark Turquoise, DD Turquoise, Dark Aqua, DD Aqua)
1.3 *Pure* reeks (Blue, Violet)
1.4 Groen reeks (Green Violet, Dark Green, DD Green)
1.5 Verbleikende mutasies (Marbled, Dilute, Pallid, Cinnamon)
1.6 Pied (Dominant en Recessive Pied)
1.7 Opaline
1.8 Lutino/Albino (Lutino, Lutino Opaline, Cream-ino, *Pure* White)
(Pale headed en orange face: kombinasies met albei hierdie mutasies word by die paslike bostaande klasse ingeskryf.)

2. A. fischeri
2.1 “Normal green”
2.2 Blou reeks (Blue, Dark Blue, DD Blue, Violet, Blue Slaty, Turquoise)
2.3 Groen reeks (Dark Green, DD Green, Green Violet, Green Slaty)
2.4 Verbleikende mutasies (Dark-eyed Clear, Pastel, Dilute)
2.5 Pied (Dominant en Recessive Pied), Dominant Edged
2.6 Lutino/Albino
2.7 Opaline
2.8 Euwing

3. A. personatus
3.1 “Normal green”
3.2 Blou reeks (Blue, Dark Blue, DD Blue, Violet, Turquoise)
3.3 Groen reeks (Dark Green, DD Green, Green Violet)
3.4 Verbleikende mutasies (Pastel, Dilute, Dominant Edged)
3.5 Dominant Pied
3.6 Lutino/Albino

4. A. nigrigenis
4.1 “Normal green”
4.2 Blou reeks
4.3 Groen reeks (Dark Green, DD Green, Green Violet)
4.4 Verbleikende mutasies (Pastel, Dilute, Dominant Edged)
4.5 Dominant Piet
4.6 Lutino/Albino
4.7 Euwing

5. A. lilianae
5.1 “Normal Green”
5.2 Blou reeks
5.3 Groen reeks (Dark Green, DD Green, Green Violet)
5.4 Verbleikende mutasies (Pastel, Dilute, Dominant Edged)
5.5 Dominant Pied
5.6 Lutino/Albino
6. A. taranta
6.1 “Normal Green”
6.2 Alle mutasies
7. A.canus

By inskrywings word die klasnommer verstrek, tesame met die letter V vooraan vir volwasse voëls, byvoorbeeld V1.1 vir ‘n inskrywing van ‘n volwasse “normal green” A.roseicollis. Al hierdie klasse word net so gebruik vir inskrywings van jong voëls (ringe met jaartal 15/16). Die klas word dan verstrek met ‘n J vooraan, byvoorbeeld J1.1 vir ‘n inskrywing van ‘n jong “normal green” A. roseicollis. J sluit in huidige jaar plus 1 jaar.

SALV Skoureëls

1. Elke voël moet ingeskryf word by een van die voorgeskrewe skouklasse en moet gemerk word met die nommer vir die betrokke klas soos aangedui op die amptelike lys van Skouklasse, byvoorbeeld V1.1 vir ‘n volwasse A. roseicollis van die “normal green”.
2. Alle inskrywings moet gering wees met geslote ringe van die voorgeskrewe grootte, met ‘n identifikasie aanduiding, asook ‘n jaartal.
3. Die inskrywingskoste beloop R30 per voël vir lede van die S A Lovebirdtelers- vereniging en/of Kalahari Voëlklub. Vir nie-lede beloop die inskrywingsgeld R50 per voël.
4. Daar is ‘n afdeling vir volwasse voëls, asook ‘n afdeling vir jong voëls. By laasgenoemde mag slegs voëls met die jaartal ’15 en ‘16 deur die teler self ingeskryf word.
5. Inskrywings sluit op 1 Oktober 2016 en inskrywings kan gedoen word by Helen Jordaan (Selfoonnommer 083 497 3166) (E-Pos gold20helen@gmail.com of salovebird@gmail.com)
6. Uitstal kassies word voorsien, hoewel uitstallers ook hul eie kassies mag gebruik mits dit aan die voorgeskrewe standaarde voldoen.
7. Alle voëls word volgens die PVSA Veilings voorskrifte gekeur, behalwe dat ouer voëls by die volwasse afdeling ingeskryf mag word.
8. Indien voëls afgekeur word sal sulke voëls tot na die veiling in veilige bewaring gehou word. Inskrywingsgeld sal nie terug betaal word nie.
9. Die beslissing van die beoordelaar(s) is finaal, hoewel hy/sy na eie goeddunke die beoordelingskriteria mag verduidelik.
10. Alle voëls voldoen aan die aanvaarde standaarde vir rasegtheid vir die betrokke spesie met betrekking tot bouvorm, grootte, pigmentasie, houding en algemene voorskom.
11. Alle skou-uitslae sal na afloop van die Simposium bekend gemaak word.

SALV Veilingsreëls

1. Voëls vir die veiling moet aan die PVSA veilingstandaarde voldoen.
2. Slegs 1 (een) veilings-inskrywing vir elke skou-inskrywing is toelaatbaar.
3. Die inskrywings koste beloop R30-00 per voël vir lede van die S A Lovebirdtelers- vereniging en/of Kalahari Voëlklub. Vir nie-lede beloop die inskrywingsgeld R50 per voël.
4. Voëls wat as “swak” beoordeel word op die skou, sal nie op die veiling toegelaat word nie.
5. Geen voëls sal slegs vir die veiling toegelaat word nie, maar moet ook beoordeel word.