Apply for Membership

SALV
Die Suid-Afrikaanse Lovebirdtelersvereniging
The South African Lovebird Breeders Association

AANSOEK OM LIDMAATSKAP / APPLICATION FOR MEMBERSHIP

Title
Full Names
Surname
ID number
Spouses Name
Postal Address
Residential Address
Location
Tel Home
Tel Work
Cell
Fax
Email address
Date of Birth
Comments
 

Payment details

Membership fee payable when joining / Ledegeld betaalbaar met aansluiting - R 250.00
*Additional R125 membership due if not a Member of PASA/PVSA
Banking details / Bankbesonderhede FNB
Account name/ Rekeningnaam SALV
Account NO/ Rekening nr. 62461756581
Branch code/ Takkode 250-655
Dep reference / Dep verwysing - Applicant’s name and surname /Aansoeker se naam en van

Pricing Details

Annual Membership Fees -R250
*Additional R125 membership due if not a Member of PASA/PVSA